Allt du behöver veta om blodprovstagning

Att hålla koll på hur din kropp mår är något som är fördelaktigt för alla människor. Det finns flera olika sätt som du kan göra detta på, men att ta blodprov är ett av de mest effektiva sättet att göra detta på. Ett blodprov kan svara på många frågor angående hur din kropp mår. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd av ditt blod som sedan analyseras.

I denna artikel idag kommer vi förmedla generell information om hur en blodprovstagning kan gå till. Vi kommer även gå igenom det nya sättet att boka blodprovstagningar. Utöver detta kommer vi även svara på vanliga frågor som brukar ställas angående blodprovstagning drop-in och andra relaterade områden.

Hur behöver du förbereda dig?

De förberedelser som man behöver göra innan ett blodprov varierar lite från person till person och från blodprov till blodprov. I vissa fall tas blodprov snabbt, men de kan även behövas tas under mer strukturerade former.

Ifall du använder några läkemedel är det väldigt viktigt att du berättar detta för sjukhuset. Detta beror på att vissa läkemedel kan påverka dina provresultat – och då kommer ditt test inte alls spegla hur din kropp egentligen mår.

Om du har en ökad benägenhet för att blöda är detta något som du också rekommenderas att berätta. Du kanske har en sjukdom som gör att ditt blod inte koagulerar, eller så kanske äter blodförtunnande läkemedel. Hur som helst är iallafall viktigt att du förmedlar detta.

Beroende på vilket blodprov du ska ta, kan det ibland krävas att du har fastat innan blodprovstagningen ska tas. Vanligtvis brukar detta innebära att man inte får äta eller dricka mellan de närmaste 10 timmarna innan din blodprovstagning.

Utöver dessa förberedelser kan det även finnas särskilda krav för förbud av intag på bland annat läkemedel, mat och alkohol.

Hur går det till?

I dagsläget finns det tre olika metoder som du kan ta blodprov på, och valet av metod varierar beroende på vilken typ av blodprov som ska tas. De tre metoderna är: genom stick i fingret, genom stick i ven, och genom stick i artär.

Stick i fingret (kapillärt blodprov)

Att ta ett stick i fingret eller kapillärt blodprov som det också kallas, är ett blodprov som går väldigt snabbt och relativt smärtfritt att genomföra. Provet görs med hjälp av en liten nål som hålls mot fingret. Nålen knäpper till snabbt och sedan pressar man fingret försiktigt för att få ut blodet som man sedan tar upp upp med ett rör. 

Mängden blod som man kan få ut med hjälp av detta blodprov är väldigt lite och därför kan man endast analysera blodet ett begränsat antal gånger.

Stick i ven (venöst blodprov)

Att ta ett blodprov med stick i ven eller venöst blodprov är en variant som är fördelaktigt att använda sig ska av ifall det behövs större mängder blod. Vanligtvis tas detta blodprov genom vener i armbågsvecket eller på ovansidan av handen.

Innan provet tas är det viktigt att du tvättat huden där sticket ska ske. Sticket sker med en provtagningskanyl och kopplas till provrör som suger upp blodet.

Stick i en artär (arteriellt blodprov)

Tills sist har vi blodprov i artär, ett blodprov som faktiskt inte är så vanligt förekommande. Blodprovet tas som sagt i en artär, till exempel vid handleden eller i ljumsken.

En artär är ett blodkärl som leder syrerikt blod direkt ut från hjärtat. Därför är detta blodprov perfekt om man ska mäta syre och koldioxid i blodet.

Som med ett blodprov i ven är det även viktigt att du rengör huden där sprutan ska tas innan ditt blodprov.

Lämna en kommentar